Rozszerzalność funkcji

Możliwość dodawania nowych funkcji i rozszerzania już istniejących, w zależności od potrzeb użytkownika

Prosty język skryptowy

Język skryptowy używany przez interpreter został zaprojektowany, tak by umożliwić tworzenie zaawansowanych konstrukcji, przy jednoczesnym zachowaniu łatwości użytkowania.

Łatwość i intuicyjność obsługi Nie wymaga umiejętności programistycznych

Został stworzony z myślą o pracownikach zespołów testów nie posiadających doświadczenia w programowaniu.

Jedno narzędzieWiele funkcjonalności

Stanowi połączenie kilku popularnych narzędzi do testów automatycznych udostępniając je poprzez wspólny interfejs.

Dwie drogi, jeden rezultat

Compare3    Gif2

ATSuite (Automated Test Suite) – kompleksowe narzędzie do automatyzacji testów


ATSuite (Automated Test Suite) to interpreter prostego języka skryptowego przeznaczony do automatyzacji testów. Został stworzony z myślą o pracownikach zespołów testów nie posiadających doświadczenia w programowaniu. Stanowi połączenie kilku popularnych narzędzi do testów automatycznych udostępniając je poprzez wspólny interfejs. Język skryptowy używany przez interpreter został zaprojektowany, tak by umożliwić tworzenie zaawansowanych konstrukcji, przy jednoczesnym zachowaniu łatwości użytkowania.

 • Jedno narzędzie – wiele funkcjonalności,
 • Prosty język skryptowy,
 • Rozszerzalność funkcji,
 • Łatwość i intuicyjność obsługi – nie wymaga umiejętności programistycznych.

Narzędzie opiera się na analizie kodu HTML, JS oraz technice OCR. ATSuite jest powłoką testów, która dostarcza prosty język skryptowy oraz pełen wachlarz narzędzi ułatwiających odwzorowanie scenariuszy testowych i testowego zasilanie danymi procesu testowego (wykonywanych skryptów) z różnych źródeł.

Co wyróżnia ATSuite?

ATSuite jest połączeniem i rozszerzeniem narzędzi Selenium i Sikuli. W przeciwieństwie jednak do istniejących już rozwiązań, ATSuite jest produktem kompleksowym, pozwalającym na uproszczenie składni skryptów i wprowadzenie wielu zaawansowanych funkcjonalności, w zależności od potrzeb użytkownika.

Jedną z kluczowych właściwości ATSuite jest to, że mogą z niego korzystać wszyscy pracownicy zespołu testów, także ci NIE posiadający umiejętności programistycznych. ATSuite działa niezależnie od używanego systemu operacyjnego (Linux, Mac OS X, Windows), oraz obsługuje najpopularniejsze przeglądarki internetowe: Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari (dla systemów operacyjnych MAC OSX). ATSuite pozwala testować aplikacje desktopowe, a w trakcie wykonania skryptu możliwe jest wywoływanie skryptów powłoki.

Dużym uproszczeniem jest zaprojektowany, specjalny zestaw komentarzy dokumentujących, pozwalający na generowanie dokumentacji czy scenariuszy testowych. Dzięki wykorzystaniu mechanizmów OCR możliwa jest także interakcja z elementami widocznymi na ekranie. Skrypty z kolei, są w stanie współpracować z każdą bazą danych, dla której istnieją sterowniki JDBC. Rozbudowę funkcjonalności narzędzia gwarantuje zintegrowany interpreter (BeanShell) i dostępne interfejsy Java umożliwiające wprowadzenie własnych komend. Co ważne, dane testowe do skryptów nie stanowią części samych skryptów.

Funkcje

ATSuite jest rozwiązaniem łączącym w sobie najbardziej przydatne funkcje z zakresu testowania, tworzenia skryptów i programowania. Należą do nich:

 • Automatyczne testy aplikacji Web w przeglądarkach IE, Firefox, Chrome, Safari w systemach Windows, Linux i Mac OS X – funkcjonalność Selenium,
 • Automatyczne testy aplikacji desktopowych w systemach Win, Lin, OS X – funkcjonalność Sikuli,
 • Interakcja z elementami GUI na podstawie „zdjęć” tych elementów – funkcjonalność Sikuli,
 • Komentarze w specjalnym formacie umożliwiające generowanie uproszczonej dokumentacji scenariuszy testowych – funkcjonalność Java,
 • Możliwość uruchamiania skryptów na zdalnej maszynie – funkcjonalność Java,
 • Interakcja z każdą bazą danych, dla której istnieje sterownik JDBC – funkcjonalność Java,
 • Wczytywanie danych do testów z zewnętrznych źródeł (*.XLS, *.XLSX, *.CSV, baza danych, *.properties) – funkcjonalność Apache POI, OpenCSV, Java-JDBC,
 • Nagrywanie sekwencji video w trakcie wykonania testu – funkcjonalność MonteMediaLibrary.

Korzyści

ATSuite to proste narzędzie, które łącząc w sobie najbardziej przydatne właściwości z dostępnych rozwiązań, pozwala wykonywać testy szybko i sprawnie.

Dostarczone rozszerzenia funkcjonalności umożliwiają tworzenie zaawansowanych konstrukcji, a w każdej chwili jest możliwość dodania kolejnych zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika.

Z ATSuite może korzystać każdy. Nie trzeba posiadać wiedzy i umiejętności z zakresu programowania, co jeszcze do niedawna było warunkiem koniecznym i stanowiło barierę dla wielu testerów.

Nasze narzędzie dostarcza wszechstronne metody odwzorowania testów:

 • akcje HTTP (odwzorowanie żądań do usług),
 • wyszukiwanie wzorców Xpath, RegExr (wyrażenia regularne),
 • wyszukiwanie wzorców mechanizmami OCR,
 • dokumentowanie testów (logi, komunikaty na ekranie, snapshoty wykonania),
 • pula procesów testowych – testy obciążenia.